Zborníky

Zborníky z konferencií Sekcie sestier pracujúcich v ORL

Zborníky z konferencií Sekcie sestier pracujúcich v ORL

Pridané dňa: 13.02.2023

Vydané zborníky odborných prác z konferencií organizovaných odbornou Sekciou sestier pracujúcich v ORL

Posudzovanie nákaz a bezpečnosť pacientov v kontexte ošetrovateľstva

Posudzovanie nákaz a bezpečnosť pacientov v kontexte ošetrovateľstva

Pridané dňa: 25.07.2022

Bezpečnosť pacientov a prevencia nemocničných infekcií je jednou

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Pridané dňa: 16.06.2017

Zborníky z konferencií Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Zborníky z konferencií Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 20.05.2017

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 25.09.2016

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore psychiatria

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore psychiatria

Pridané dňa: 27.05.2016

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť

Pridané dňa: 17.10.2015

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Pridané dňa: 21.03.2015

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v neurológii

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v neurológii

Pridané dňa: 23.06.2012

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v pediatrii

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v pediatrii

Pridané dňa: 16.06.2012

Stránkovanie