Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 25.09.2016

Zborník z XIII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou učasťou

Editor: Irena Kamanová - Lenka Štefáková (eds.)

Bratislava, 2016

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_/Zbornik_z_XIII._konferencie_sestier_2016_final_pdf.pdf


Zborník prednášok z IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

konanej dňa 5-6. 10.2012 v Nových Zámkoch

Editor: doc. Phdr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Margita Kosturíková

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Editori_Kamanova,_I.,_Kosturikova,_M.,_2012.pdf


X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Ružomberok 2013

Irena Kamanová - Margita Kosturíková - Lenka Štefáková (ed.)

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Editori_Kamanova,_I.,_Kosturikova,_M.,_Stefakova,_L.,_2013.pdf