Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore psychiatria

Pridané dňa: 27.05.2016

„Nové trendy v liečbe a v starostlivosti o psychiatrického pacienta“

Zborník príspevkov z XVIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii

27. máj. 2016
Predná Hora

Editori: PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., Mgr. Darina Gešková

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zbornik_sympozium_Predná Hora_2016.pdf


„STAROSTLIVOSŤ O PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA V 21 STOROČÍ.“

Zborník príspevkov z 1.medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou

08. – 09.október 2015
Košice

Editori: PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., PhDr. Katarína Samecová

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_/Zbornik_Sympozium_Kosice_2015.pdf


Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, Zborník z XII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii

23. – 24. september 2010
Zemplínska Šírava

Editori:
Mgr. Adriana Brhlíková
Mgr. Eva Bumberová
Bc. Jozef Janoško

Na stiahnutie:https://www.sksapa.sk/files/Editori_Brhlikova,_A.,_Bumberova,_E.,_Janosko,_J.,_2010.pdf