Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v pediatrii

Pridané dňa: 16.06.2012

Zborník príspevkov z IV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v pediatrii
konanej 21. - 22. októbra 2011
Bardejovské Kúpele 2011

Editor: PhDr. Bc. Jana Cinová, PhD.
PhDr. Anna Hudáková, PhD.

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/zmluvy_nemazat/Editori_Cinova,_J.,_Hudakova,_A.,_2011.pdf

Zborník príspevkov z IV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v pediatrii
konanej 15.-16. júna 2012
Poprad

Editor: Bc. Iveta Tóthová
PhDr. Adriana Mikušová

Na stiahnutie: https://www.sksapa.sk/files/zmluvy_nemazat/Editori_Tethova,_I.,_Mikusova,_A.,_2012.pdf