Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v neurológii

Pridané dňa: 23.06.2012

Zborník príspevkov z III. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou

Editori: Mgr. Elena Červeňaková, Mgr. Ružena Borovičová Mgr. Helena Bartová

Nový Smokovec, 22. – 23. júna 2012

Na stiahnutie:

https://www.sksapa.sk/files/Editori_Cerveňakova,_E.,_Borovicova,_R.,_Bartova,_H.,_2012.pdf