Zborníky z konferencií Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Zborníky z konferencií Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 20.05.2017

Na stiahnutie:

Edukačné pôsobenie sestier v ambulantnej sfére (Gavalierová, Z., 2022) - Zbornik november 2022 (002).pdf

Zbroník z III. Celoslovenskej konferencie sestier pracujucih v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - 2010.pdf

Zborník z IV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - 2011.pdf

Zborník z V. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - 2012.pdf

Zborník abstraktov z VII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - 2017


https://www.sksapa.sk/files/Zborniky_/Zbornik_abstraktov_z_VII._Celoslovenskej_konferencie_sestier_pracujucich_v_ambulantnych_zdravotnickych_zariadeniach_-_2017.pdf