Úvod / Členstvo / Vznik členstva / Príslušnosť k RK
Príslušnosť k RK
Člen komory je zaradený do regionálnej komory podľa miesta výkonu povolania.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každá sestra/pôrodná asistentka je povinná bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.

Na stiahnutie:

Možnosť výberu príslušnosti k regionálnej komore

Rada komory môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena rozhodnúť o jeho zaradení do inej regionálnej komory ako podľa miesta výkonu povolania.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri