Úvod / Členstvo / Vznik členstva / Poplatky spojené s členstvom
Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.
Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2070

Ročný členský príspevok pre riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA je 8€.

Udržiavací členský príspevok platí pre členov vykonávajúcich povolanie v zahraničí, členov ktorí majú pozastavenú registráciu z dôvodu nevykonávania povolania.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Členský príspevok člena SK SaPA na materskej alebo rodičovskej dovolenke je 5€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri