Vyjadrenie prezidentky SK SaPA pre Nový Čas

Pridané dňa: 18.09.2017


VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka Nový Čas Mgr. Niny Lednickej

Bratislava 13. 9. 2017


1/ Akú máte skúsenosť s domácimi pôrodmi na Slovensku? Je to u matiek stále častejšia požiadavka a je vôbec možná?
Domáce pôrody sú v niektorých krajinách EÚ úplne bežné, majú dlhú tradíciu a prispôsobil sa im aj systém zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku, vzhľadom na systém zameraný na tzv. medicínsky model nemocničnej starostlivosti, ktorý sme tu mali za socializmu a ktorý v rôznych podobách pretrváva stále aj dodnes nie je tradícia domácich pôrodov, avšak stále sa zvyšuje dopyt zo strany matiek po asistencii pôrodných asistentiek pri domácich pôrodoch.
Zákon hovorí, že žena má právo vybrať si miesto pôrodu, osobu, ktorá jej bude asistovať pri pôrode, ako aj spôsob pôrodu. Možnosť voľby je teda na samotnej žene, avšak úlohou zdravotníkov by malo byť zabezpečiť bezpečný pôrod bez ohľadu na to, ako sa žena rozhodne, aký spôsob pôrodu preferuje, čo ona sama považuje za bezpečné pre ňu samotnú a pre jej dieťa.

2. Aké sú riziká takýchto pôrodov a naopak ich výhody?
Podstatné je zadefinovať už počas tehotenstva aktuálne, resp. potencionálne riziká, ktoré môžu počas pôrodu nastať a samozrejme snažiť sa ich eliminovať. Samozrejme, je potrebné dostatočne komunikovať s tehotnými, aby sme vedeli predpokladať prípadné možné komplikácie a správne vyhodnotiť stav tehotnej. Sú stavy v tehotenstve, ktoré vyslovene nie sú vhodné pre pôrod doma, pretože je tu vysoká miera rizika pre ženu a dieťa, ale to by mala posúdiť pôrodná asistentka, resp. ošetrujúci pôrodník u každej ženy individuálne. Rizík je veľa, nie je možné ich všetky vymenovať, ako príklad možno uviesť predchádzajúci cisársky rez, alebo poruchy zrážania krvi, diabetes a pod. Existujú nástroje na posudzovanie rizík, ktorými sa pôrodné asistentky a pôrodníci riadia pri komunikácii a plánovaní samotného pôrodu u konkrétnej tehotnej.
Výhody domáceho pôrodu sú hlavne v tom, že žena sa práve v domácom prostredí cíti v bezpečí, prisudzuje veľkú dôležitosť zachovaniu intimity, nemusí byť vystavená rôznym rušivým vplyvom počas pôrodu, do jej pôrodu nikto zbytočne nezasahuje, má svoj pôrod „ pod kontrolou“.

3. V akých prípadoch určite neodporúčate domáci pôrod?
Ako som už spomínala, je potrebné komplexne posúdiť nielen zdravotný stav tehotnej, resp. rodičky, ale aj potencionálne riziká, miesto plánovaného pôrodu- dostupnosť do nemocnice v prípade výskytu komplikácií, rodinné zázemie rodičky, či má možnosť podpory a pomoci od rodiny a príbuzných. Existujú nástroje na posudzovanie týchto rizík, avšak je potrebné povedať, že u nás sa zatiaľ oficiálne neschválili, nakoľko lekári nemajú o tento nástroj záujem, keďže nie sú ochotní asistovať ženám pri domácich pôrodoch a nepodporujú tento spôsob pôrodov. Pôrodné asistentky zatiaľ nemajú možnosť asistovať ženám pri plánovaných domácich pôrodoch, len pri akútnych, to znamená pri takých pôrodoch, ktoré sú už rozbehnuté a v takom štádiu, kedy už prevoz do pôrodnice nie je možný.

4. Kedy môže pôrodná asistentka odviesť pôrod v domácom prostredí?
Teoreticky by to malo byť stále, keď ju žena o to požiada a keď je to potrebné, avšak naša legislatíva hovorí, že iba pri akútnom pôrode, to znamená pri takom, kedy už nie je možný prevoz rodičky do zdravotníckeho zariadenia. Čo ale v prípade, ak prevoz možný je a žena ho odmietne naša legislatíva vo vzťahu k pôrodným asistentkám až tak nerieši.

5. Aký je rozdiel medzi dulou a pôrodnou asistentkou?
Dula je osoba, ktorá poskytuje žene informácie, pomoc a podporu, laik, ktorý je viac-menej iba psychickou oporou. Pôrodná asistentka je vyškolený zdravotnícky pracovník, vzdelaný v odbore pôrodná asistencia, nesie zodpovednosť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

6. Čo musí matka spraviť, ak chce rodiť doma?
Teoreticky nič. Zabezpečí si všetky veci potrebné k pôrodu podľa zoznamu, ktorý má k dispozícii u svojho gynekológa, alebo pôrodnej asistentky. Zodpovedná rodička ale navštevuje poradňu pre tehotné u svojho gynekológa, alebo u svojej pôrodnej asistentky, konzultuje zámer rodiť doma so zdravotníkmi, zodpovedne sa rozhoduje. Môže rodiť bez pomoci, môže rodiť s kamarátkou, manželom, proste, koho si vyberie. Môže rodiť za pomoci pôrodnej asistentky, ak ju pri pôrode chce mať. Po pôrode nahlási narodenie dieťaťa na matrike a nahlási narodenie dieťaťa u detského lekára , ktorý vystaví hlásenie o narodení dieťaťa pre matriku.

7. Čo musí matka spraviť, ak chce rodiť len s pôrodnou asistentkou, ak je to vôbec možné?
Ako som už uviedla, u nás pôrodná asistentka odvádza normálny , nekomplikovaný pôrod v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, teda v nemocniciach. Kompetenciu pre odvádzanie pôrodu doma má pôrodná asistentka iba pri akútnom pôrode. Je to proti logike, lebo na to, aby sme rodičke pomohli pri akútnom , rozbehnutom pôrode nemusíme byť pôrodné asistentky. Ak je pôrod akútny, tak tu môže pomáhať každý z nás a nepotrebuje na to ani vzdelanie pôrodnej asistentky. Preto sa často pôrodné asistentky pýtajú, načo je nám vzdelanie, keď nemôžeme robiť to, čo sme sa učili a na čo máme kompetenciu?

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA