Vyjadrenie pre Zdravotnícke noviny

Pridané dňa: 02.10.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky Zdravotníckych novín Jany Andelovej

Bratislava 2. 10. 2017


Sledujete, aký postoj majú sestry k žiadostiam o vydanie elektronického preukazu?
Na základe komunikácie so sestrami a pôrodnými asistentkami môžeme konštatovať, že zdravotníci nie sú dostatočne informovaní a nepoznajú dôvod, na čo by ePZP mal slúžiť. Opakovane nás kontaktujú jednotlivci, či aj ich sa táto povinnosť týka. Zabúdajú však na to, že vydavateľom a oprávneným subjektom pre túto oblasť je Národné centrum zdravotníckych informácií a nie Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Okrem iného absentuje aj informovanosť o vydávaní ePZS zo strany zamestnávateľov.

Informovala komora (alebo ma v pláne) informovať, že je povinnosť požiadať o vydanie preukazu a mat ho do konca októbra 2017?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pravidelne informuje sestry a pôrodné asistentky o potrebe aktualizovať si údaje v registri pre účely vydanie ePZP. Každá registrovaná sestra a pôrodná asistentka dostala informácie e-mailom, potrebné informácie sú zverejnené na stránke komory a sociálnych sieťach, a naši zamestnanci denno-denne odpovedajú na otázky naším členkám telefonicky a formou emailu.

Myslite si, že stanovený termín sa stihne?
Za termín vydania ePZP zodpovedá NCZI.

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,
člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek