VYJADRENIE pre TASR

Pridané dňa: 15.05.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Dáši Račkovej

Bratislava 15. 5. 2017

Od januára platí legislatívna ochrana zdravotníkov pri výkone. Sestry i záchranári už totiž dlhodobo čelili verbálnym aj fyzickým útokom. Od väčšej právnej ochrany si zdravotníci sľubovali veľa.
Je ešte pomerne krátky čas na to, aby verejnosť zaregistrovala, že sa zmenilo postavenie zdravotníckych pracovníkov, ale z prostredia urgentných príjmov v nemocniciach, ako aj záchranárov zaznamenávame pozitívne ohlasy. Podľa nášho názoru je potrebné zmenu legislatívy viac komunikovať s verejnosťou, aby mali občania informácie.

Ako sa v tejto veci zmenila pre vás situácia od januára? Cítite sa bezpečnejšie? Uvedomujú si pacienti, že máte väčšiu právnu ochranu ako predtým?
Sme toho názoru, že je to ešte veľmi krátky čas a výsledky sa dostavia. V každom prípade sme toho názoru, že viac je potrebná osveta, ako represie. Je potrebné informovať občanov, že zdravotníci nie sú v nemocniciach a iných zariadeniach preto, aby ich niekto napádal a robili svoju prácu v strese a s obavami, že budú čeliť fyzickým, či slovným útokom, ale sú tam preto, aby pomáhali najlepšie, ako vedia a môžu.

Ak nemáte väčší pocit bezpečia, čo konkrétne by podľa SK SaPA pomohlo, aby sa takýmto útokom predišlo?
Určite by pomohlo, ak by zdravotníci mali na pracoviskách, kde sa násilie vyskytuje, mali možnosť okamžite kontaktovať ochranku, alebo políciu. Určite by sa zvýšil rešpekt potencionálnych páchateľov násilia (zvlášť ak hovoríme o povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy). Vieme však, že to nie je možné.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek