VYJADRENIE pre denník SME

Pridané dňa: 17.02.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky denníka SME Michaelu Žurekovú

Bratislava 17. 2. 2017

Rada by som v mene denníka SME požiadala o stanovisko Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek k téme, ktorú aktuálne spracovávam. Ide o problematiku baby friendly nemocníc na Slovensku a o fakt, že máme k dispozícii svedectvá desiatok matiek, ktoré sa sťažujú na nedodržiavanie podmienok a štandardov Baby Friendly Hospital Iniciatívy. Keďže z veľkej časti sa táto téma týka aj práce sestier na nemocničných oddeleniach a značné množstvo sťažností padá "na ich hlavu", radi by sme dali priestor aj na vaše vyjadrenie.
Je potrebné uviesť, že sme tu mali niekoľko desaťročí nastavený socialistický systém, ktorý vytváral atmosféru dokonalosti v starostlivosti o matku a dieťa. Podstatné boli čísla - úmrtnosť matiek a novorodencov, štatistiky infekcií a podobne. V mene týchto výsledkov sme udržiavali ženy v pôrodniciach často pod zámkom, nikto k nim nesmel, dodržiavali sa prísne zásady sterility, používanie antibiotík bolo rutinnou záležitosťou.
V deväťdesiatych rokoch sa začali postupne rutinné postupy meniť, pustili sme otcov k pôrodom, čo bolo prelomové a doposiaľ u nás nevídané. A čuduj sa svete, nezhoršili sa naše už spomínané štatistiky, ani infekcií nebolo viac, než predtým.
Lekári a pôrodné asistentky, ktoré boli školené pre tento zastaraný systém, iba veľmi ťažko prijímajú zmeny a treba si uvedomiť, že ani naše ženy – teda väčšina z nich zmeny nežiada. Máme zle nastavený celý systém starostlivosti o ženu a novorodencov založený na filozofii, že tehotenstvo je choroba. Pôrodné asistentky nepracujú so ženami v tehotenstve, nesprevádzajú ich počas pôrodu, pretože ich vytlačili lekári. Naše ženy nemajú možnosť, aby sa o nich a o ich dieťa po prepustení z pôrodnice starala ich pôrodná asistentka, pretože také pôrodné asistentky ani dnes nemáme. Systém je nastavený na lekársku starostlivosť, nepraje pôrodným asistentkám, nepraje podpore materských kompetencií.
Je niekoľko “osvietených“ – tak zdravotníkov ako aj žien, ktoré sledujú moderné trendy a prax založenú na dôkazoch, dokážu realizovať a požadovať od ostatných.
Stále prevládajú stereotypy a zaužívané postupy, ktoré sú prežité, avšak sú tu aj zmeny, aj keď sa dejú pomaly. Paradoxne skôr v malých pôrodniciach, kde sú manažmenty a zdravotníci naklonení zmenám skôr, ako vo veľkých kolosoch. Ale všetko je o ľuďoch.
Mrzí ma, že naše ženy, ktoré majú svoje predstavy o pôrode, sa iba ťažko dostávajú k ich realizácii v slovenských pôrodniciach, o čom svedčia nielen ich svedectvá, ale je aj fakt, že sa zvyšuje počet žien, ktoré si pre svoj pôrod vyberajú nemocnice v blízkom pohraničí susedných českých, alebo rakúskych pôrodníc.
Vyriešiť sa to nedá zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva, je potrebné podporovať kompetencie pôrodných asistentiek pri asistencii ženám pri normálnom pôrode a v popôrodnom období v starostlivosti o ženu a jej dieťatko doma.
Čo sa týka skúseností spomínaných v príbehoch žien, určite je potrebné školiť zdravotníkov - lekárov a pôrodné asistentky, aby vykonávali svoju prax v súlade s najnovšími prijatými postupmi, dozerať na to, aby sa aj realizovali zmeny a to je úloha vedúcich pracovníkov na oddeleniach slovenských pôrodníc. Určite si takáto zmena vyžaduje nielen vzdelávanie, ale aj vytvorenie podmienok pre zdravotníkov, aby mali možnosť a priestor na individuálny prístup ku každej žene a jej dieťaťu. S tým súvisí aj dostatok personálu, čo je, ako iste vieme v súčasnosti veľký problém.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka