TLAČOVÁ SPRÁVA: Vo Zvolene sa uskutoční jubilejná XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

Pridané dňa: 12.10.2017

Zvolen 12. 10. 2017 – Sekcia sestier pracujúcich v ORL v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek v dňoch 13. – 14. októbra 2017 v kongresovom hoteli Tenis vo Zvolene organizuje jubilejnú XX. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou.

Mesto Zvolen už po tretí krát privíta 140 sestier z celého Slovenska a Českej republiky. Program jubilejnej XX. konferencie je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých sú zaradené odborné prednášky zamerané nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Program významne obohatí panelová diskusia o právnej, komunikačnej a mediálnej zručnosti sestry.
Na odbornom podujatí potvrdili účasť pozvaní hostia: primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová, ministerská sestra Ministerstva zdravotníctva SR PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., členka Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zuzana Haladová a členka Rady SK SaPA PhDr. Dagmar Richnáková. Organizátori ďakujú za podporu podujatia vystavovateľom, mediálnym partnerom a mestu Zvolen.