TLAČOVÁ SPRÁVA: VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 10.10.2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

Liptovský Mikuláš 10. 10. 2017 – Už po ôsmy rok Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii, ako organizačná zložka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek usporiada Celoslovenskú konferenciu geriatrických sestier. Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou sa bude tento rok konať v dňoch 13. - 14. októbra 2017 vo Vilage Holiday Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou dvojdňového podujatia je Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti, pričom diskutovať sa bude aj o antibiotickej rezistencii u seniorov.
Konferencia s medzinárodnou účasťou je pripravovaná za širokej spolupráce Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii s Regionálnou komorou Liptovský Mikuláš, Občianskym združením pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, Katolíckou univerzitou v Ružomberku.
Organizátori podujatia očakávajú približne 100 účastníkov z celého Slovenska, medzi ktorými budú sestry a iní zdravotnícki pracovníci z geriatrických oddelení, oddelení dlhodobo chorých, zariadení sociálnych služieb, ošetrovateľských domov, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospicov, no i rehabilitačných pracovísk a iných klinických odborov. V súvislosti s medzinárodnou účasťou budú hosťovať i sestry z Rakúska.
Počas dvoch dní v šiestich odborných blokoch odznejú predovšetkým prednášky venované systému starostlivosti o seniora, antibiotickej rezistencii, preventívnym prvkom v oblasti nozokomiálnych nákaz i inováciám v oblasti elektronizácie ošetrovateľskej dokumentácie. Okrem rizík ošetrovateľskej starostlivosti, odborná rada zaradila do programu aktuálnu tému dlhodobej starostlivosti, zabezpečovanie starostlivosti prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, úlohu fyzioterapie v živote seniora ako aj prínos edukačnej činnosti. V neposlednom rade bol odborný program doplnený o zaujímavú prednášku o spôsobe prekonávania stresu v náročnej ošetrovateľskej praxi.
Na konferenciu boli pozvaní vzácni hostia: riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR PhDr. Tatiana Hrindová, hlavný odborník pre ošetrovateľstvo MZ SR PhDr. Helena Gondárová- Vyhničková, prezidentka RK SaPA Liptovský Mikuláš Bc. Daniela Baníková-Baštigalová, poslankyňa NR SR a členka výboru NR SR pre sociálne veci PhDr. Soňa Gáborčáková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr. Margita Kosturiková, členka Rady a prezídia SK SaPA Mgr. Renáta Popundová, predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii Mgr. Denisa Šarkoziová, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, odborná asistentka pre odbor ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku PhDr. Katarína Zrubáková a mediátorka stáže v OSS vo Viedni Mgr. Viera Gulová.
Keďže podujatie takéhoto druhu je náročné nielen z pozície organizačnej, ale predovšetkým finančnej, organizátori ďakujú za podporu partnerom podujatia, ktorými sú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš, Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, Vidra a spol s.r.o, , Fresenius Kabi, s.r.o, , ARES spol s.r.o, tnTel s.r.o, Hartman Rico spol.s.r.o.

Mgr. Denisa Šarkoziová
predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii