TLAČOVÁ SPRÁVA Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou

Pridané dňa: 21.09.2017

Vysoké Tatry 21. 9. 2017 – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je len problém Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien sa na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín Vyšehradskej skupiny a vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami.

Celoslovenskú konferenciu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v dňoch 21. - 22. septembra 2017 organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry pod záštitou Európskej federácie sestier a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera. „Rozhodli sme sa organizovať konferenciu ako veľké strategické podujatie komory zamerané na budúcnosť ošetrovateľstva, aby sme vedeli, na čom je potrebné pracovať, akým smerom sa máme uberať, aby sme navonok vedeli komunikovať, čo je ošetrovateľstva, a čo pre spoločnosť znamená práca sestier a pôrodných asistentiek. V odbornej diskusii sme zistili, že s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek sa pasujú všetky krajiny Vyšehradskej štvorky a preto vyzývam jednotlivé vlády, aby tento problém riešili spoločne v spolupráci s európskymi inštitúciami,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.
Prezidentka Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek (NIPiP) Mgr. Zofia Malas, zúčastnených konferencie informovala, že Poľsko je podľa štatistík OECD v počte sestier na chvoste krajín V4, pričom sestry vyčerpáva aj to, že musia robiť celú ošetrovateľskú činnosť, keďže nemajú žiadny pomocný personál.
Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. varuje Slovensko, aby sa nevydalo zlou cestou ako Česká republika, ktorá zrušila registráciu a celoživotné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a porušila tak smernice Európskej únie. „Z úst zástupcov ministerstva zdravotníctva stále počujeme, ako nás majú radi, ako nás potrebujú, tak nech nás konečne zaplatia, pretože bez adekvátneho platu nebude o toto povolanie v budúcnosti záujem, už teraz je v Českej republike v ročníku 16 študentov. Kompetentní by si mali konečne uvedomiť, že pokiaľ sestra nebude mať na Slovensku alebo v Česku minimálne 2000 eur na výplatu, nebude pracovať," povedal za búrlivého potlesku zúčastnených Predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s. Bc. Tomáš Válek, DiS. Slovenské sestry prišla osobne pozdraviť aj podpredsedníčka Maďarská komora zdravotníckych pracovníkov MESZK Dr. Katalin Papp, PhD., či docentka Natalia Shygonska, PhD. z Ošetrovateľského inštitútu v Zhytomyre na Ukrajine.
Podľa člena Prezídia a Rady komory PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s., je vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie a slovenské sestry sú využiteľné v ktorejkoľvek krajine Európy. „Nechceme zaspať na vavrínoch a chceme byť v jadre európskeho ošetrovateľstva aj napriek tomu, že ošetrovateľstvo ovplyvňuje mnoho vonkajších faktorov ako napríklad politika štátu. Upratovanie v oblasti kompetencií sestier a pôrodných asistentiek je síce na konci ale opatrenia na stabilizáciu a motiváciu sestier v nedohľadne,“ povedal člen Prezídia a Rady komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.,
Cieľom dvojdňovej konferencie je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch. hlavnou témou je vzdelávanie a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska, ale na konferencii sa diskutuje aj o stratégii rozvoja ošetrovateľstva a PA v zahraničí, systéme vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, nových kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek či potrebe zdravotníckeho asistenta, či právnom povedomí.
Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou by nebolo možné zorganizovať vďaka partnerom podujatia. „Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi podujatia spoločnosti Artspect. Za pomoc taktiež ďakujeme partnerom podujatia (spoločnosti Sarstedt, PuliMedical, Slovcare, Zepter Slovakia, Schulke, VIDRA a spol., Multi-Mam, MARY KAY, HUM-ARJO-NIC), ako aj ostatným parnterom podujatia (mestu Levoča, mestu Vysoké Tatry, mestu Kežmarok, a mestu Poprad). V neposlednom rade ďakujeme za spropagovanie podujatia mediálnym partnerom: odbornému časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, odbornému časopisu Pielegniarstwo Specjalistyczne (pielegniarstvo špecialistyčne), ukrajinskému vedeckému a odbornému časopisu „Master of nursing“, odbornému časopisu pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Florence,“ dodal jeden z organizátorov a prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.