TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a pôrodné asistentky sú pod enormným stresom v dôsledku pandémie COVID-19

Pridané dňa: 03.11.2020

Po prvej vlne nastúpila druhá o dosť citeľnejšia a nápor na podhodnotený, personálne poddimenzovaný a zle riadený systém zdravotníctva spôsobil, že sme dosiahli vrchol únosnosti, ba priam sme za možnosťami adekvátneho fungovania, ktoré zabezpečí pre pacientov bezpečnú a kvalitnú starostlivosť.

Roky Komora upozorňovala na alarmujúci nedostatok sestier, roky sa pred týmto problémom zatvárali oči a dnes si enormný nápor na sestry v rôznych sférach starostlivosti bezpodmienečne so sebou zoberie aj krutú daň v podobe poškodzovania zdravia sestier a pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Už koncom apríla Medzinárodná rada sestier (ICN) uviedla, že „existujú silné dôkazy o tom, že sestry zažívajú bezprecedentnú hladinu stresu“, pričom ICN ďalej hovorí, že sestry sú „vystavené vysokému riziku vzniku všeobecného adaptačného syndrómu, úzkosti, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy, vznikom chronických ochorení a vyhoreniu“. Vysoký dopyt po sestrách vo všetkých vyspelých krajinách zasiahnutých pandémiou výrazne ovplyvňuje duševné zdravie sestier.

Podľa slov Lukáša Kobera: „sme to práve my, sestry, ktoré sú najviac ohrozené. Boj s COVID-19 je tímovým úsilím, ale sestry majú jedinečnú úlohu. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti a tzv. COVID oddeleniach 86 % času starostlivosti o pacienta pochádza od sestier, zatiaľ čo iba 13 % od lekárov. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú jednotlivci v povolaniach súvisiacich s ošetrovateľstvom viac rizikoví, je ich častý a úzky kontakt s pacientmi, ktorý vedie k predĺženiu kumulatívnej doby a vystaveniu pôsobenia , tzv. expozície“.

Enormné pracovné zaťaženie je spôsobené nedostatkom sestier, strachom z nakazenia seba a vlastných rodín, zanedbávaním chodu vlastnej domácnosti a výchovy detí spolu s finančnými tlakmi, dlhými zmenami s nedostatkom jedla a pitia, nedostatkom osobných ochranných prostriedkov a opakovanými úmrtiami pacientov a už aj kolegov. To všetko prispieva k zhoršeniu duševného zdravia sestier. Okrem toho existujú správy o slovných, či fyzických útokoch na sestry, ktoré pracujú s pacientami s COVID-19, ktoré zahŕňajú hecovanie, pľuvanie, slovné zneužívanie a označovanie ako „šíričov chorôb“ ich samotných, či ich rodín.

Neustále nám narastá počet sestier, ktoré sa nakazili. Podľa posledných údajov zverejnených ÚVZ SR je pozitívne testovaných 690 sestier, v karanténe je 264. „Máme informácie z regiónov, ako sú sestry nútené sa starať o pacientov nakazených koronavírusom a tých, ktorí nakazení nie sú bez adekvátnych ochranných pomôcok. V mnohých prípadoch sa o nich stará tá istá sestra. Sestry nás informujú o katastrofálnom krízovom riadení, nepripravenosti pracovísk po technickej a materiálnej stránke. Zdravotníci z rôznych oddelení, či ambulancií sú posielaní na „covidové“ oddelenia bez predchádzajúcej prípravy, zaškolenia, častokrát sa učia cez videá uverejnené na sociálnych sieťach a následne s obavami a strachom vchádzajú do infekčného prostredia. Zo zariadení sociálnych služieb ani neodchádzajú domov, prespávajú na matracoch, aby boli izolovaní od rodín a nenakazili klientov. Bez súdržnosti a vzájomnej podpory by to nedokázali zvládnuť. O finančnej kompenzácii v zmysle infekčných príplatkov v mnohých prípadoch nie je ani počuť“, udáva Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie SKSaPA.

„Napriek potleskom a ďakovaniu čelnými predstaviteľmi niektorých štátov, sa mnohé sestry a pôrodné asistentky stále necítia byť správne ohodnotené. Počet pozitívne testovaných prípadov Covid-19 opäť narastá, preto bojovníci v prvej línii vyzývajú ministrov, aby bezodkladne zvýšili ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek. Deje sa to naprieč krajinami v celej Európskej únii, Slovensko je však smutná výnimka. Rovnako dôležité je, aby sa zamestnávatelia starali o duševné zdravie sestier a pôrodných asistentiek. V opačnom prípade budeme v priebehu boja s pandémiou i po jej odznení čeliť vysokej chorobnosti sestier a to si nemôžeme dovoliť,“ uviedla prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová. Sestry sú tiež obeťami feminizovanej a starnúcej pracovnej sily, ktorá sa vyrovnáva so zlými pracovnými podmienkami a chýba jej politický hlas. Starostlivosť a prevencia chorôb sa nepovažujú za také dôležité ako hľadanie lieku alebo vakcíny, ale pri globálnom zotavení z COVID-19 sú všetky tieto prvky rovnako dôležité. „V boji proti tejto chorobe sme už stratili príliš veľa. Je čas, aby kompetentní uznali našu prácu,“ podotkla na záver Lazorová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk