TLAČOVÁ SPRÁVA: Prevencia lacnejšia ako liečba

Pridané dňa: 06.03.2020

Bratislava 06. 03. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje na dôležitosť dodržiavania protiepidemiologických opatrení a štandardných ošetrovateľských postupov v súvislosti s rizikom prepuknutia, výskytu a šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2). SK SaPA vyzýva verejné orgány, na informovanie o protiepidemiologických opatreniach v súvislosti s rizikom vypuknutia nového vírusu na Slovensku zameraných na ochranu zdravotníckych pracovníkov.

V záujme zdravia a života ľudí žijúcich na území Slovenskej republiky, konajúc na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory „Vyzýva všetky sestry a pôrodné asistentky na odbornú prípravu pre zdravotnícku starostlivosť v prípade podozrenia na infekciu novým koronavírusom. Každá sestra a pôrodná asistentka musí prísne dodržiavať hygienické a epidemiologické normy a postupy zavedené v miestach pomoci.“

Prevencia je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti a patrí medzi základné odborné činnosti, na ktorých sa vo veľkej miere podieľajú práve sestry. „Medzi základné preventívne opatrenia patrí umývanie a dezinfekcia rúk pred a po každom kontakte s pacientom. Personál a pacient musí byť chránený individuálnymi ochrannými pomôckami: maska na tvár (polomaska - aspoň FFP2), ochranné okuliare, zástera/kombinéza, ochranné rukavice. Zamestnanci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri priamom kontakte s pacientom, alebo jeho okolím, dodržujú zásadu „nič pod lakťom“ (žiadne hodinky, prstene, náramky). Zdravotnícky personál pred a po kontakte s pacientom, bez ohľadu na použitie ochranných rukavíc, si musí vydezinfikovať ruky v súlade s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie.“ uvádza Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Epidemiologická situácia sa vyvíja tak dynamicky, že každý pacient so symptómami respiračnej infekcie môže byť potenciálnym zdrojom infekcie novým koronavírusom. „Preto odporúčam, aby ste sa pravidelne oboznamovali s informáciami hlavného hygienika SR a s postupmi na pracovisku, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu infekcie. Vyzývam vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení, aby sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sú vo frontovej línii povinné (24 hodín denne, 7 dní v týždni), poskytovať zdravotnú starostlivosť a pomoc pacientom, zabezpečili bezpečné pracovné podmienky. Aby im poskytli potrebné osobné ochranné vybavenie a praktický výcvik v prevencii koronavírusovej infekcie tak, aby sa vysporiadali s vypuknutím choroby COVID-19. Vyzývam pracovníkov verejného zdravotníctva, vedenie Ministerstva zdravotníctva, aby zabezpečili transparentné a koordinované oznamovanie informácií o odporúčaných normách a postupoch.“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Pripravenosť je na mieste, nakoľko iba optimálna organizácia práce všetkých subjektov zodpovedných za zdravie a život ľudí, ktorí sa zdržiavajú na území našej krajiny, je zárukou dostatočného zabezpečenia a poskytovania odbornej zdravotnej pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk