TLAČOVÁ SPRÁVA: Politici opäť potvrdili len to, že nedostatok sestier ich netrápi

Pridané dňa: 21.09.2018

Bratislava 19. 8. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zatiaľ nezaznamenala žiadnu snahu o riešenie nedostatku sestier. Zo strany politikov nepadli, žiadne konkrétne, systémové opatrenia, ktoré by riešili krízu týkajúcu sa nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Na rozdiel od iných krajín EÚ, ktoré kladú dôraz na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek slovenská vláda, ministerstvo zdravotníctva a politici riešia nedostatok sestier a pôrodných asistentiek svojráznym spôsobom – nezmyselnými „prílepkami“ zákonov týkajúcich sa iných povolaní, pričom podstata problému sa nerieši. O tom že sú sestry a pôrodné asistentky na konci záujmu slovenských politikov sa presvedčili samotné v utorok v priamom prenose v NR SR.

Skupina poslancov NR SR na čele s poslankyňou a sestrou Elenou Červeňákovou (OĽaNO) predložila návrh zákona, ktorý mal riešiť nedostatočné odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré je jedným z príčin odchodu sestier a pôrodných asistentiek za prácou do zahraničia. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. konštatuje: „Tento návrh zákona je síce len jedným z opatrení na stabilizáciu sestier na Slovensku, ale po jeho schválení NR SR mohol zásadne zmeniť motiváciu sestier a pôrodných asistentiek vstupovať do zdravotníctva a zároveň zotrvať na Slovensku. Všetci dobre vieme, že mzda je jedným zo základným motivačných prvkov zamestnancov. Ak sestrám a pôrodným asistentkám nedáme dôstojné mzdy, tak ich tu nebudeme mať.“ Opakovane upozorňuje na to, že v priebehu piatich rokov odíde do dôchodku vyše štyri tisíc sestier, v priebehu 10 rokov ich bude viac ako 10 tisíc sestier. Ak zodpovední nezačnú robiť reálne kroky, nebudeme mať kým chýbajúce sestry nahradiť. „Absolventi nedostatkových povolaní nepotrebujú len prospechové, motivačné štipendiá a návratné pôžičky počas štúdiá, ale hlavne potrebujú vedieť aké pracovné podmienky a mzdové ohodnotenie ich po škole čaká“, dodala prezidentka Lazorová.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. doplnil: „Som prekvapený, že v takejto zásadnej veci akou je motivácia a stabilizácia sestier a pôrodných asistentiek 82 poslancov národnej rady nemalo vlastný názor a zdržalo sa hlasovania. Pochopiteľnejší a jasnejší signál je pre mňa postoj 12 poslancov ktorí hlasovali proti návrhu.“ Schválením predloženého návrhu zákona, ktorý mal zvýšiť základnú zložku mzdy sestry a pôrodnej asistentky minimálne na 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve mohli poslanci NR SR naprieč širokým, politickým spektrom ukázať vôľu, že im na „pravých“ sestrách a pôrodných asistentkách predsa len záleží.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
e-mail: laurinc@sksapa.sk