TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života

Pridané dňa: 07.08.2020

Dojčenie je jednou zo základných podmienok zdravého vývoja dieťaťa a malo by byť podporované. Poskytuje každému dieťaťu najlepší možný štart do života, zdravotné, výživové a emocionálne výhody deťom aj matkám. Je súčasťou trvalo udržateľného potravinového systému. Ako prirodzený proces, nie je však vždy jednoduchý a matky počas dojčenia potrebujú našu podporu nielen na začiatku, ale aj na udržanie dojčenia.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je každý rok výrazným podporovateľom kampane a venuje veľkú pozornosť podpore dojčenia, hlavne sústavným vzdelávaním pôrodných asistentiek a zdravotníkov, pretože kvalifikované poradenské služby môžu zabezpečiť, že matky a rodiny dostanú túto podporu, spolu s informáciami, radami a ubezpečením, ktoré potrebujú, aby optimálne vyživovali svoje deti. Dieťa by malo byť dojčené minimálne šesť mesiacov ideálne aspoň do jedného roka dieťaťa. Zároveň môže matkám pomôcť vybudovať si dôveru pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb. Poradenstvo môže ženám pomôcť prekonať problémy a zabrániť praktikám dokrmovania, ktoré môžu narušiť optimálne dojčenie, ako je napr. podávanie nepotrebných tekutín, jedál a náhrad materského mlieka novorodencom, dojčatám a batoľatám.

Zlepšenie prístupu k kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení môže predĺžiť obdobie dojčenia a podporovať výhradné dojčenie s prínosom pre deti, rodiny, ako aj ekonomiku. „Analýza WHO naznačuje, že zvyšujúce sa podiely výhradného dojčenia by mohli každý rok zachrániť životy 820 000 detí a získať ďalší príjem vo výške 302 miliárd dolárov“, konštatuje Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo poukazuje na nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre podporu dojčenia, ako aj nedostatku zdrojov na projekty pre podporu dojčenia. Prezidentka komory Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. tvrdí, že: „Vzdelávanie a príprava matiek na dojčenie by mali byť ľahko dostupné a mali by byť súčasťou kurzov prípravy na pôrod vedených pôrodnými asistentkami, nakoľko dávať rady žene bezprostredne po pôrode je neefektívne z dôvodu popôrodných psychických zmien organizmu ženy“.

Kvalifikované poradenstvo týkajúce sa dojčenia môžu poskytovať okrem pôrodných asistentiek aj rôzni iní aktéri, napr. laktačné poradkyne, členovia rodiny a podobne a to v rôznom prostredí v zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom domácich návštev, alebo cielených komunitných programov, osobne alebo na diaľku. SK SaPA sa usiluje spolupracovať s rôznymi združeniami zaoberajúcimi sa touto tematikou s cieľom vytvárať silné systémy spolupráce pre dostupné a kvalitné poradenstvo. Počas pandémie COVID-19 je ešte dôležitejšie nájsť inovatívne riešenia, aby sa zabezpečilo, že prístup k týmto základným službám nebude narušený a že rodiny budú aj naďalej dostávať rady, ktoré potrebujú.

V súlade s nosnou témou Svetového týždňa dojčenia 2020 WHO a UNICEF vyzývajú vlády, aby chránili a podporovali prístup žien ku kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení, ktoré je základnou súčasťou podpory dojčenia.

„Všetci však vieme, že nie vždy sa spoločnosť stavia k dojčeniu pozitívne a dojčiace matky majú častokrát problém s dojčením na verejných miestach, kde nemajú vytvorené vhodné podmienky a čelia aj kritike okolia. A to by sme mali zmeniť. “dodala Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk