TLAČOVÁ SPRÁVA: Ocenenie Biele srdce 2020 nájde svojich nositeľov aj v čase koronakrízy

Pridané dňa: 27.09.2020

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si aj v tomto hektickom období, chce pripomenúť dôležitosť, pracovitosť a húževnatosť sestier a pôrodných asistentiek. Toto obdobie je pre sestry a pôrodné asistentky výnimočné aj tým, že rok 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za Rok sestry a pôrodnej asistentky. V nadväznosti aj na túto skutočnosť sa Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozhodla odovzdať aj tento rok prestížne ocenenia BIELE SRDCE. „Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Cez laureátov ocenenia Biele srdce 2020 a ich životné príbehy budeme oslavovať, spomínať a hovoriť o tom, kto sú to sestry a pôrodné asistentky, aké je ich miesto a postavenie pri udržiavaní a prinavracaní zdravia. Budeme hovoriť o krásach aj úskaliach, o nespochybniteľných prínosoch povolania sestra a pôrodná asistentka pre našu spoločnosť aj počas prebiehajúcej koronakrízy.

Na slávnostný galavečer sú pozvané sestry a pôrodné asistentky z celého Slovenska, vrátane významných hostí a rodinných príslušníkov ocenených. Ako prezradil PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., člen Rady a Prezídia komory v trinástom ročníku na celonárodnej úrovni Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelí ocenenie Biele srdce 2020 na republikovej úrovni: 17 sestrám v praxi; trom pôrodným asistentkám v praxi; ôsmym sestrám manažérkam; dvom sestrám pedagogičkám a jednej sestre udelí mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre ošetrovateľstvo.Slávnostné odovzdávanie ocenení BIELE SRDCE 2020 by nebolo možné v tomto hektickom období zrealizovať bez podpory generálneho partnera podujatia spoločnosti Hartmann-Rico, ako aj ostatných partnerov, naša vďaka patrí aj mediálnym partnerom podujatia, za nezanedbateľnú pomoc a podporu,“ hovorí ďalej člen Rady a Prezídia komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Na celom svete si 12. mája pripomíname narodenie priekopníčky moderného ošetrovateľstva a povolania sestra Florence Nightingalovej. „Medzinárodná rada sestier (ICN) každoročne zverejňuje hlavnú tému Medzinárodného dňa sestier ktorá sa komunikuje po celom svete, pričom v tomto roku táto téma znie: Sestry: hlas v popredí – ošetrovateľstvom ku globálnemu zdraviu,” doplnila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,

tel.: +421 0908 677 731

e-mail: laurinc@sksapa.sk