TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý

Pridané dňa: 06.12.2018

Názor o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku vychádza z tvrdých dát, no i napriek tomu ich MZ SR už niekoľkokrát spochybnilo. Zo štatistík OECD vyplýva, že Slovensko s počtom sestier 5,75 na 1 000 obyvateľov je na chvoste z pomedzi všetkých krajín Európskej únie. Za priemerom OECD Slovensko zaostáva o 3,25 sestier na 1 000 obyvateľov. Tento negatívny a prehlbujúci sa trend potvrdzuje aj fakt, že za posledných 15 rokov (2000 – 2015) klesol počet sestier zo 7,4 na 5,75 sestry na 1000 obyvateľov.

Na extrémne nízke absolútne čísla vyjadrujúce počet sestier, potrebných pre zachovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti vplýva aj zvyšujúci sa počet obyvateľov Slovenska. Štatistický úrad SR uvádza, že v roku 2017 malo Slovensko 5 439 231,50 obyvateľov, z čoho bolo 844 855 starších ako 65 rokov. Je nevyhnutné sa pozrieť aj na vekové zloženie sestier na Slovensku. Pacienti dlhodobo pocitovo vnímajú, že v nemocniciach je čoraz viac starších sestier a čoraz menej sestier, ktoré môžeme zaradiť do mladšej vekovej kategórie. Tento trend v dlhodobom horizonte naznačuje, že povolanie sestry „vymizne“ z mapy Slovenska.

Z registra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vyplýva, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek je 46 rokov a 4 mesiace. Aktuálne na Slovensku nad 65 rokov života vykonáva povolanie 1 090 sestier a pôrodných asistentiek. Z toho je 1 014 sestier a 76 pôrodných asistentiek. Ak sa naopak zameriame na sestry a pôrodné asistentky v najmladšej kategórii od 20 do 24 rokov, povolanie aktívne vykonáva iba 935 sestier a 93 pôrodných asistentiek. Tieto čísla opäť potvrdzujú to, že máme v systéme viac aktívnych sestier v dôchodkovom veku, ako tie, ktoré sú v začiatkoch svojej pracovnej kariéry.
VÚC Počet obyvateľov Počet SaPA Počet SaPA nad 62 r.
Bratislavský 646 365,0 6 911 491 (7,10%)
Košický 798 660,0 6 399 343 (5,36%)
Prešovský 823 068,0 5 794 285 (4,92%)
Žilinský 690 900,5 5 481 310 (5,66%)
Banskobystrický 650 648,5 4 881 359 (7,36%)
Nitriansky 679 735,5 4 607 331 (7,18%)
Trenčiansky 588 090,0 3 698 238 (6,44%)
Trnavský 561 764,0 3 296 210 (6,37%)

Priemerný vek odchodu do starobného dôchodku u žien s dvomi deťmi je v súčasnosti približne 62 rokov života. Ak sa z nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych služieb, zdravotníckeho školstva, ale aj iných pozícií rozhodne naraz odísť 2 607 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré v roku 2018 dovŕšili dôchodkový vek, je veľkým rizikom, že slovenské zdravotníctvo skolabuje.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na to, že ak zainteresovaní nezačnú konať, tak najväčším nedostatkom sestier bude čoskoro trpieť Banskobystrický, Bratislavský a Nitriansky samosprávny kraj.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk