TLAČOVÁ SPRÁVA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

Pridané dňa: 09.03.2019

Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“

Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. potvrdila, že na základe prieskumu ktorý realizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v mesiaci február len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo k zvýšeniu miezd tak, ako to mediálne prezentovala ministerka zdravotníctva v októbri minulého roka. „S ľútosťou musíme konštatovať, že sa opäť potvrdilo staré známe heslo politikov : „Nikto vám nedá viac, ako ja Vám môžem sľúbiť“, pretože len u 33,60% sestier a pôrodných asistentiek došlo k zvýšeniu základnej zložky mzdy v plnom rozsahu. Naopak 35,70% respondentov uviedlo, že u nich nedošlo k žiadnej úprave a ich základná zložka mzdy nedosahuje ani zákonom stanovené minimum. 22,70% opýtaných potvrdilo, že síce im zamestnávatelia základnú zložku mzdy zvýšili v plnom rozsahu, ale odobrali/ znížili im osobné ohodnotenie a iné príplatky, alebo im mzdu len dorovnali. 7,90% sestier uviedlo, že ich základná zložka mzdy dosahovala zákonom stanovenú výšku už pred novelizáciou zákona a preto sa ich zvyšovanie miezd vôbec nedotklo. Z nášho prieskumu je zjavné, že nie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám stúpla mzda o 10 – 16% tak ako to uviedlo pri svojej mediálnej kampani MZ SR. „Natíska sa nám otázka, či 50 Euro rozdiel v mzde medzi sestrou, ktorá absolvovala 4 600 hodín odbornej prípravy a zdravotníckym asistentom (praktickou sestrou) s 2 368 hodinami odbornej prípravy, má byť dostatočnou motiváciou na to, aby nám absolventi ošetrovateľstva a skúsené sestry neodchádzali za lepšími pracovnými a mzdovými podmienkami do zahraničia.“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Sestry a pôrodné asistentky sa takmer na dennej báze obracajú na komoru sestier kvôli nesprávnemu pracovnému zaradeniu, nevyplácaniu mzdy na základe platnej legislatívy, ako aj z dôvodu nepreplácania nadčasových hodín. Zároveň však u zamestnávateľov zaznamenávame trend na čoraz vyššie požiadavky nadčasovej práce, z dôvodu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. doplnil „Do prieskumu sa zapojilo 1 983 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. 62,10% opýtaných sestier potvrdilo, že pracuje v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 32,10% v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a 5,80% v nezdravotníckych zariadeniach. Najväčšiu skupinu z nich 39,20% tvorili sestry bez špecializácie a certifikátu, ktorých základná zložka mzdy ani po úprave stále nedosahuje 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. 32,50% respondentov tvorili sestry a pôrodné asistentky špecialistky a 21,40% sestry a pôrodné asistentky s magisterským vzdelaním a špecializáciou, t. j. sestry s pokročilou praxou. Mnoho zamestnávateľov na Slovensku sa snaží motivovať a stabilizovať svojich zamestnancov cez rôzne benefity. Pozrime sa na to ako sme na tom v zdravotníctve. „Na základe prieskumu musíme konštatovať, že i napriek tomu že je u nás sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, iba 37,90% z nich má udelené osobné ohodnotenie a len u 15,20% sestier zamestnávateľ prepláca hodiny odpracované nadčas. Motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách zamestnávatelia vyplácajú len u 6,80% opýtaných, u 26,90% opýtaných príplatok za zmennosť, a rizikový príplatok u 15,00% sestier a pôrodných asistentiek.“ uviedol člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Zvyšovanie miezd malo byť pre sestry a pôrodné asistentky cítiteľné podľa vyjadrenia ministerky Kalavskej vo februári, pričom pravdepodobne sestrám v ambulantných zdravotníckych zariadeniach platy neporastú v dôsledku neochoty ich zamestnávateľov podpísať tzv. „memorandum“, ktoré avizovala ministerka zdravotníctva. Môžeme potvrdiť, že sa tak nestalo ani u väčšiny sestier s magisterským stupňom vzdelania, ktoré sú zároveň aj špecialistky, majú minimálne päť rokov praxe a mali by riadiť ošetrovateľské tímy. Je nám veľmi ľúto, že politicky nedokážeme dosiahnuť so zamestnávateľmi zhodu pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok sestier a pôrodných asistentiek napriek tomu, že situácia je veľmi vážna. Zamestnávatelia si zákon vykladajú po svojom, prípadne sa snažia hľadať rôzne dôvody na to, aby nemuseli mzdy zvyšovať na zákonom stanovené minimum a to i napriek tomu, že sestier a pôrodných asistentiek je ako šafranu a možno ich čoskoro budeme hľadať v „červenej knihe ohrozených druhov“ na Slovensku.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk