SK SAPA vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby prestal so zavádzaním sestier ohľadom výpovedí

Pridané dňa: 02.12.2015

LAČOVÁ SPRÁVA


SK SAPA vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby prestal so zavádzaním sestier ohľadom výpovedí

Bratislava 2. 12. 2015 – Organizátori výpovedí do dnešného dňa nemajú informácie o tom, že by čo i len jedna sestra či pôrodná asistentka stiahla podanú výpoveď. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) preto vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite prestal zavádzať sestry a začal konečne hľadať riešenie zo vzniknutej situácie. Hromadné výpovede sestier a pôrodných asistentiek boli totiž podané aj vďaka jeho nečinnosti a neschopnosti.

Vedenie SK SaPA oceňuje, že minister zdravotníctva a riaditelia nemocníc majú v týchto dňoch enormný záujem chrániť sestry pred ich vlastnými kolegyňami a organizáciami. Je však veľkou škodou, že nechránili sestry doteraz a neobhajovali ich záujmy a nepočúvali ich názory a požiadavky. Pretože ak by tak činili, sestry by neboli nútené podávať výpovede. „Podanie výpovede sestry a pôrodné asistentky považujú za veľmi vážny krok. Nie je jednoduché sa rozhodnúť pre toto riešenie, sme živiteľky rodín a preto sestry a pôrodné asistentky vyzývajú ministra a riaditeľov nemocníc, aby nemanipulovali verejnou mienkou tým, že budú zľahčovať situáciu a šíriť nepravdivé informácie,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá zdôrazňuje, že podávanie výpovedí nie je žiadny politický boj. K tomuto kroku pristúpili čelní predstavitelia sesterských organizácií, ktorí na rozhodovanie majú mandát od svojich členov na základe požiadaviek sestier. Sestry samotné žiadali o rozbehnutie tejto aktivity, nakoľko predošlé požiadavky, rokovania, ako aj nátlakové aktivity nemali žiaden účinok.
Vedenie SK SaPA si zároveň nie je vedomé toho, že by ktokoľvek z našich členov nejakým spôsobom sestry vydieral, či zastrašoval. Naopak, sestry a pôrodné asistentky podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. boli doteraz a stále sú vydierané zamestnávateľmi, aby pracovali v nevyhovujúcich pracovných podmienkach. Množstvo nadčasov, nedostatok pracovníkov, veľa pacientov na jednu sestru, to všetko spôsobuje preťaženosť a vyhorenie sestier, ktoré už nie sú ochotné pracovať v týchto podmienkach a rok čo rok ich v zdravotníckych zariadeniach ubúda. Tento úbytok je priamym ohrozením pacientov. Existujú štúdie , ktoré dokazujú, že úmrtnosť pacientov sa zvyšuje priamo úmerne s nedostatkom sestier či s ich vzdelaním. Čím viac sestier a pôrodných asistentiek sa stará o pacientov a čím vyššie majú vzdelanie, tým menej pacientov v nemocniciach zomiera. „Sestry a pôrodné asistentky v jednotlivých nemocniciach sa pridávajú ku kolegyniam, ktorým nie je ľahostajná situácia v zdravotníctve. Náš zápas nie je iba bojom za vyššie platy, ale za dobre spravované a fungujúce zdravotníctvo. Náš zápas je zápasom za spokojných pacientov a zdravotníkov,“ vysvetľuje prezidentka SK aPA Mgr. Iveta Lazorová, dip. p. a.

Ako povedal člen Rady a Prezídia komory a riaditeľ kancelárie PhDr. Milan Laurinc, PhD. dipl. s., SK SaPA dostáva denne množstvo podporných stanovísk od občanov, pacientskych organizácií, či organizácií sestier a pôrodných asistentiek zo zahraničia, kde vyjadrujú plné pochopenie a podporu sestrám a pôrodných asistentiek v tomto zápase. Podporu sestier podľa neho okrem iných vyjadrilo Lekárske odborové združenie, Slovenská komora fyzioterapeutov, či Profesní a odborové unie zdravotníckých pracovníků, z. s.

Viac informácií poskytne:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava