TLAČOVÁ SPRÁVA: Liek na choré zdravotníctvo sa míňa účinku

Pridané dňa: 03.02.2019

Bratislava 22. 01. 2019 – Znižovanie počtu študentov na Stredných zdravotníckych školách v študijnom programe „praktická sestra“, ktorý vznikol ako dôsledok premenovania zdravotníckeho asistenta, nie je riešením na nedostatok sestier v slovenskom zdravotníctve. Niektorí politici pravdepodobne zámerne dezinformujú verejnosť o tom, že v súvislosti s plánovaným znížením počtu študentov na Stredných zdravotníckych školách sa prehĺbi nedostatok sestier. Praktická sestra nie je sestra, ale len premenovaný zdravotnícky asistent. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje na to, že od roku 2016 opakovane navrhuje riešenie ako zvýšiť počet sestier na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva je pravdepodobne hluché a slepé a namiesto toho, aby systematicky riešilo nedostatok sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, venuje nadmernú pozornosť len „praktickým sestrám“.
O chaose v slovenskom zdravotníctve po premenovaní zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru sme opakovane informovali aj verejne. Boli sme obvinení zo šírenia poplašnej správy. Tento scenár sa však po niekoľkých mesiacoch na základe našich predpokladov naplnil. Poplašná správa sa stáva realitou. Je nám veľmi ľúto, že si ministerstvo zdravotníctva, politici a niektorí zamestnávatelia stále neuvedomujú závažnosť situácie. Bagatelizujú signály, ktoré prichádzajú od sestier, lekárov a ostatných zdravotníkov o dôsledkoch nedostatku sestier. Dochádza k zatváraniu oddelení, ohrozeniu kvality starostlivosti, preťaženosti personálu a zvýšenému riziku pochybení pri výkone sesterského povolania.“, konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Paradoxne sa nikto nezamýšľa nad riešením, ktoré by bolo z dlhodobého hľadiska prínosom pre spoločnosť a tým je podpora sestier a pôrodných asistentiek. „Naopak, snažíme sa hľadať riešenia, ktoré z dlhodobého hľadiska a ani z hľadiska kvality služieb nepomôžu systému ani našim pacientom - premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry, personálne poddimenzovanie oddelení, preťažovanie personálu, či snaha o získanie sestier z tretích krajín.“ doplnila Lazorová.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. upozornil na to, že politici musia konečne pochopiť, že tlačenie vzdelávanie do čias dávno minulých zdravotníckemu systému vôbec nepomáha a ešte ho aj zhoršuje. „Hovorí sa, že vzdelanie je bohatstvom národa a preto degradácia vzdelávacieho systému je veľkým nebezpečenstvom pre ďalšie generácie. Aký príklad nám dávajú naši politici, keď potvrdzujú, že pravidlá sa nemusia dodržiavať.“ Nie len zlepšenie odmeňovania a pracovných podmienok, ale aj zvýšenie počtu prijatých študentov na štúdium v odbore ošetrovateľstvo na vysokých školách je riešením na nedostatok sestier. Permanentne evidujeme vyšší záujem uchádzačov o štúdium než sú súčasné možnosti fakúlt. „Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu by si malo uvedomiť, že namiesto investícií na vedu a výskum do "garážových" spoločností, by malo zvýšiť zdroje na vzdelávanie do škôl ktoré pripravujú absolventov nedostatkového povolania –sestra. V konečnom dôsledku by školy mohli v súlade so zákonom prijať o 100 uchádzačov viac,dodal Laurinc.

Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Helana Gondárová – Vyhničková, dipl.s., zdôrazňuje, že sestra je regulované povolanie, rovnako ako lekár, zubný lekár, pôrodná asistentka a preto ho nemôže v súčasnosti vykonávať ktokoľvek. Ak rozmýšľame o návrate prípravy sestier na stredné školy, tak potom rozmýšľajme aj o návrate trabantov, áut žiguli .... to bolo tiež "in" na dobu pred 40 – 50 rokmi. Na tú dobu bolo "in" aj to, že sme nemali napr. internet, počítače, diaľkové ovládania.“ Sestra je povolanie, ktoré v súčasnosti podlieha určitým pravidlám. „Dá sa študovať na stredných aj na vysokých školách. Jedinou požiadavkou je 4 600 hodín odbornej prípravy. U lekára je požiadavka na odbornú prípravu 5 500 hodín pričom európska legislatíva neuvádza, či sa toto vzdelanie získava na vysokej škole. Pre porovnanie: praktická sestra, premenovaný zdravotnícky asistent, bude mať odbornú prípravu na úrovni 2 170 hodín.“ doplnila Gondárová – Vyhničková, dipl. s.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk