Sestry v ich zápase podporujú kolegovia zo Slovenska aj zahraničia

Pridané dňa: 12.12.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA


Sestry v ich zápase podporujú kolegovia zo Slovenska aj zahraničia

Bratislava 12. 12. 2015 – Zápas slovenských sestier a pôrodných asistentiek v ich úsilí za lepšie pracovné podmienky a spravodlivé ohodnotenie podporujú nielen lekári, fyzioterapeuti a medicínsko-technickí pracovníci, samotní pacienti, ale aj kolegovia zo zahraničia.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dostáva každý deň podporné listy od ostatných zdravotníkov a pacientov z domova, ale aj zahraničia. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vyjadrila podporu všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli a nabrali odvahu na svoje životné rozhodnutie – vzoprieť sa a postaviť čelom voči katastrofálnemu stavu slovenského zdravotníctva a podmienkam, v ktorých musia zdravotnícki pracovníci svoje náročné a zodpovedné povolanie vykonávať. „Podporujeme sestry a pôrodné asistentky, ktoré ukázali rozhodný postoj a výpoveďami poukazujú na problém, ktorý nemusel vzniknúť, ak by sa Ministerstvo zdravotníctva a páni ministri, ktorí sa vystriedali na tomto poste v priebehu niekoľkých rokov zaujímali o ľudí, bez ktorých by zdravotníctvo vôbec neexistovalo,“ uvádza sa v liste prezidentky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Bc. Janky Strápkovej.
Sestry majú podporu v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie aj u lekárskych odborárov. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský nedávno vyzval verejnosť, aby bola trpezlivá, lebo tento zápas nie je len zápasom za spravodlivejšie ohodnotenie sestier, ale je najmä bojom za vyššiu úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. „Stavovská organizácia fyzioterapeutov ubezpečuje celú verejnosť, že konanie stavovskej organizácie sestier a pôrodných asistentiek je výsledkom dlhoročnej nečinnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré nebolo schopné zariadiť prijatie zákonnej normy prehľadnej určujúcej výšku minimálneho ohodnotenia zdravotníckeho pracovníka,“ uvádza sa v liste prezidentky Slovenskej komory fyzioterapeutov Evy Solčániovej.
Celá Európa má nedostatok sestier, do konca roku 2020 bude v Európe podľa Európskej komisie chýbať až 500 000 sestier. „Slovensko nie je výnimka, už v súčasnosti na Slovensku chýba 12000 sestier. Na rozdiel od Slovenska však krajiny EÚ pred týmto problémom nezatvárajú oči, ako sa to deje na Slovensku a vytvárajú pre sestry dobré pracovné podmienky,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Plnú podporu Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek v neľahkej situácii vyjadrila aj Profesijná a odborová únia zdravotníckych pracovníkov. POUZP podľa predsedu Bc. Tomáša Váleka, DiS. podporuje tieto snahy, nakoľko situáciu vníma veľmi podobne a stotožňuje sa s názorom, že podmienky pre výkon povolania a finančné ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek by mali byť identické vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení, nakoľko všetky zariadenia čerpajú financie z verejného zdravotného poistenia.
Podľa generálneho sekretára Európskej federácie sestier (EFN) Paula De Raeva je veľmi dôležité, aby sa vlády členských štátov uistili, že zdravotnícke zariadenia majú potrebnú (dostatočnú) ošetrovateľskú pracovnú silu (dostatočný počet sestier) na zaistenie bezpečnej a vysoko kvalitnej zdravotnej služby, a že sestry sú adekvátne ohodnotené a že sa berú do úvahy navyše odpracované hodiny (nadčasové hodiny), „Tvorcovia politík, politici a lekári hovoria "sestry sú veľmi dôležité!", ale je naliehavé tieto pekné slová zapracovať aj do praxe! A tak EFN naliehavo vyzýva všetkých kľúčových aktérov na národnej a európskej úrovni, aby našla lepšie riešenie pre sestry, pretože sú základom akejkoľvek reformy systému zdravotníctva, sú pri posteli pacienta a blízko k občanom 24 hodín počas dňa a 7 dní počas týždňa!,“ uviedol v liste adresovanom všetkým sestrám a pôrodným asistentkám na Slovensku generálny sekretár Európskej federácie sestier EFN Paul De Raeve.