Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Vydanie potvrdenia o registrácii do zahraničia
Vydanie potvrdenia o registrácii do zahraničia

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti/ neplatnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 10 €.

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)
variabilný symbol: 43331
špecifický symbol: vaše registračné číslo

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Mitošinková
tel.: +421 2 40 20 20 62
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri