Registrácia - kontakty


Mgr. Ľubica Husárová
registrácia, odpis registrácie

koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský samosprávny kraj
Mobil: +421 917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

Mgr. Jana Mitošinková
licencie, etická spôsobilosť, potvrdenia o registrácii do zahraničia, pozastavenie a obnovenie registrácie, odpis registrácie

Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk


Emília Tužinská
pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky

Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk