Košice II.

Pridané dňa: 10.09.2013

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová
Tel.: 055/615-2004, 2005 - pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Viceprezidentka: PhDr. Jana Fabianová
Tel.: pracovisko UNLP- KÚCH 055/615- 2353,2315

Viceprezidentka: Bc. Iveta Hoľáková
Tel.: pracovisko UNLP - GPO 055/615 3220, 3221

Sídlo kancelárie: UNL Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/615-2992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 - 16,00 hod
tel. kontakt: 055/ 615- 2992