Bratislava V.

Pridané dňa: 21.09.2013

Prezidentka: Zuzana Polčinová
Mobil: 0904 992 320
E-mail: polcinovazuzana@azet.sk
Sídlo kancelárie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Petra Kleinová
Mobil:
E-mail: