RC Žilina

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.

Adresa:
Regionálne centrum HSV Žilina
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 587 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.