VÚC Košice

Vedúca regionálneho centra pre HSV Košického samosprávneho kraja
PhDr. Anna Schmiedl, MPH
Adresa
Regionálne centrum HSV Košice
BC Pražská 2
040 11 Košice

Kontaktné údaje
Tel.: 055/38 102 92
Mobil: 0917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.