VÚC Košice

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický samosprávny kraj
PhDr. Anna Schmiedl, MPH

Adresa:
Regionálne centrum HSV Košice
BC Pražská 2
040 11 Košice

Kontaktné údaje:
Mobil: 0917 753 586 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.