RC Bratislava

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Ľubica Husárová


Adresa:

Regionálne centrum HSV Bratislava
Amurská 71
821 06 Bratislava

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.