VÚC Bratislava

Vedúca regionálneho centra pre HSV Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Ľubica Husárová

Adresa
Regionálne centrum HSV Bratislava
Amurská 71
821 06 Bratislava

Kontaktné údaje
Tel.: 02/40 20 20 61
Mobil: 0917 753 516
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.