RC Banská Bystrica

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Banskobystrický samosprávny kraj
PhDr. Júlia Jankovičová

Adresa:
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.