VÚC Banská Bystrica

Vedúci regionálneho centra pre HSV pre Banskobystrický samosprávny kraj
PhDr. Júlia Jankovičová

Adresa:
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.