RC Trnava

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trnavský samosprávny kraj
Mgr. et. Bc. Martina Orlovská

Adresa:
Regionálne centrum HSV Trnava
Paulínska 24
917 01 Trnava

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 584 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.