RC Trenčín

Koordinátor regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. Tomáš Tkáč

Adresa:
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 588 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tkac@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.