RC Prešov

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Iveta Michalcová, MPH

Adresa:
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 585 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.