Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Prešov
VÚC Prešov
Vedúca regionálneho centra pre HSV Prešovského samosprávneho kraja
Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Iveta Michalcová

Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov

Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri