VÚC Prešov

Vedúca regionálneho centra pre HSV Prešovského samosprávneho kraja
Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Iveta Michalcová, MPH

Adresa

Regionálne centrum HSV Prešov

Čapajevova 3

080 01 Prešov

Kontaktné údaje

Tel.: 051/38 101 83

Mobil: 0917 753 585

E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.

Piatok: 08:00 - 11:30 hod.