Úvod / Vzdelávanie / Regionálne centrá pre HSV - kontakty / VÚC Prešov
VÚC Prešov
Vedúca regionálneho centra pre HSV Prešovského samosprávneho kraja
Špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania

Mgr. Iveta Michalcová

Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov

Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny
Pondelok: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 16:00 hod.
Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.
Piatok: 08:00 - 11:30 hod.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri