RC Nitra

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Barbora Abrmanová

Adresa:
Regionálne centrum HSV Nitra
VBC Štúrova 22
949 01 Nitra

Kontaktné údaje:
Tel.: 037/38 102 08
Mobil: 0917 753 583 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk

Kontaktné hodiny:

Streda: 08:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 17:00 hod.