Prenatálne dieťa

Prenatálne dieťa

Pridané dňa: 16.09.2013

Publikácia je objavným dielom, premysleným konceptom prenatálneho a perinatálneho obdobia v čase života človeka. Autorovo chápanie je komplexne zamerané na bio-psycho-sociálne aspekty týchto období a zohľadňuje dynamiku procesov. Ponúka základné teoretické, medicínske, humánne, filozofické pohľady na prenatálne a perinatálne štádiá ľudského života. Jasne poukazuje na historickú a transgeneračnú dimenziu vývoja človeka.

Publikácia je rozdelená do 7 kapitol: Čas predtým, Stretnutie, Žena dobrej nádeje, Rizikové tehotenstvá – prevencia a liečba, Metodický model, Pôrod – vstup do nového sveta, Čas potom.

Publikácia je určená pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Publikácia je dostupná v predajniach kníh alebo formou objednávky na:
www.vydavatelstvo-f.sk
Vydavateľstvo F, Pomente sana s.r.o., Trenčín, 2013
ISBN: 978-80-88952-74-9

Galéria