Sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach

Sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach


Sa zaoberá problematikou:

  • rozvoja ošetrovateľstva,
  • vzdelávania, praxe a výskumu,
  • ochranou špecifických sociálnych a ekonomických záujmov sestier v zdravotníckych zariadeniach.

Členovia Rady sestier pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach:

  1. PhDr. Monika Nováková - Piešťany
  2. Mgr. Jaroslav Straka - Zvolen
  3. Bc. Iveta Tóthová - Košice I.
  4. PhDr. Iveta Drahoňová - Zvolen
  5. Ľubica Bosá - Bratislava V.