Úvod / SK SaPA / Profesijné rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
Sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach
Rada sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach

Sa zaoberá problematikou:
  • rozvoja ošetrovateľstva,
  • vzdelávania, praxe a výskumu,
  • ochranou špecifických sociálnych a ekonomických záujmov sestier nezdravotníckych zariadení, vrátane sestier, ktoré majú licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

Členovia Rady sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach:

  1. PhDr. Margita Kosturíková - Ružomberok
  2. Mgr. Viera Cervanová - Martin
  3. Mária Volfová - Námestovo
  4. Bc. Ľubica Regulyová - Trstená
  5. Mgr. Miroslava Trpišová, PhD. - Nitra

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri