Sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach

Rada sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach

Sa zaoberá problematikou:
  • rozvoja ošetrovateľstva,
  • vzdelávania, praxe a výskumu,
  • ochranou špecifických sociálnych a ekonomických záujmov sestier nezdravotníckych zariadení, vrátane sestier, ktoré majú licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

Členovia Rady sestier pracujúcich v nezdravotníckych zariadeniach:

  1. PhDr. Margita Kosturíková - Ružomberok
  2. Mgr. Viera Cervanová - Martin
  3. Mária Volfová - Námestovo
  4. Bc. Ľubica Regulyová - Trstená
  5. Mgr. Miroslava Trpišová, PhD. - Nitra