Podmienky inzercie pracovných ponúk

Na internetovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk uverejňujeme jednorazovú inzerciu voľných pracovných miest v povolaní sestra a pôrodná asistentka. Prehľad pracovných ponúk je prístupný pre registrované sestry, pôrodné asistentky a širokú verejnosť.

K uverejneniu inzerátu je potrebné vyplniť objednávkový formulár dostupný na stiahnutie nižšie a poslať ho na e-mailovú adresu sksapa@sksapa.sk.

Inzerát uverejníme na webe po zaplatení faktúry. Fakturačné údaje sú súčasťou objednávkového formulára.

Inzerát bude na stránke uverejnený najviac 90 dní alebo dovtedy, kým inzerent nepožiada o jeho stiahnutie. Cena uverejnenia jednorazovej inzercie voľných pracovných miest v povolaní sestra a pôrodná asistentka je 50€.

Za akékoľvek škody alebo ujmy spôsobené uverejnením inzerátu nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť inzerát, ktorý by bol v rozpore s podmienkami inzercie, zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

Na stiahnutie:
Objednávka na inzerciu pracovných ponúk