Zdravotnícke noviny: Zastavme šafárenie v zdravotníctve

Pridané dňa: 06.10.2016

Zastavme šafárenie v zdravotníctve
(06.10.2016; Zdravotnícke noviny; č. 36, Názory , s. 6; Iveta Lazorová)
OČAMI MGR. IVETY LAZOROVEJ, DIPL. P. A.
...
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je vďačná Aliancii Fair-play, že priniesla verejnosti analýzu výhodného podnikania v zdravotníctve, čím sa potvrdilo šafárenie v zdravotníctve, na čo sestry dlhodobo upozorňujú.
Sestry sú prekvapené z toho, že kompetentní dovolia vysoké zisky podnikateľom v takom rezorte, v ktorom dlhodobo nie je dosť finančných zdrojov na rekonštrukcie nemocníc, kúpu moderných prístrojov či zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek. Dlhodobo poukazujeme na neefektívne narábanie s finančnými zdrojmi v zdravotníctve. Sestry ešte počas akcie hromadných výpovedí upozorňovali a žiadali vládu, aby prijala také opatrenia, ktoré by zabránili úniku peňazí určených pre pacientov.
Nielen pre zdravotné poisťovne, ale aj firmy pôsobiace v zdravotníctve, ktoré obchodujú so zdravotníckou technikou, materiálmi, liekmi, ale aj prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení profitujú z nedostatočne regulovaného systému. Biznis v zdravotníctve prekvitá aj napriek opatreniam, ktoré avizovalo ministerstvo zdravotníctva.
Autorka je prezidentka SKSaPA