Zdravotnícke noviny: Vedeli by sme aj viac

Pridané dňa: 25.01.2018

Vedeli by sme aj viac

(25.01.2018; Zdravotnícke noviny; č. 04, Názory , s. 6; Iveta Lazorová)

OČAMI MGR. IVETY LAZOROVEJ

Vítame rozhodnutie MZ SR spraviť poriadok v kompetenciách sestier. Doterajšia prax bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestrya pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, keď museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedeckovýskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia už aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované. Na druhej strane, sestry by vedeli pomáhať pacientovi aj v iných činnostiach, no v novej vyhláške na to nedostali šancu.

Sme presvedčení, že rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnejstarostlivosti. Zároveň by to mohla byť motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne ,,ruka v ruke" s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení.

Autorka je prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek