Minútka s I. Lazorovou: Štát stavia nemocnicu už 33 rokov

Pridané dňa: 15.03.2018

Štát stavia nemocnicu už 33 rokov

(15.03.2018; Zdravotnícke noviny; č. 11, Aktuálne , s. 2; ja)

MINÚTKA

Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Plánuje sa rekonštrukcia Kliniky úrazovej chirurgie a stavebné úpravy centrálneho prijímacieho oddelenia, obe na Kramároch. Bude preto podľa vás nemocnica na Rázsochách?

Budovanie novej bratislavskej nemocnice pripomína nekonečný príbeh, keďže štát stavia nemocnicu Rázsochy už 33 rokov. Občania a zdravotníci sa už smejú z ministrov zdravotníctva, ktorí sa donekonečna dohadujú na tom, kde a z akých peňazí sa má budovať nová nemocnica, namiesto toho, aby ju už konečne začali stavať. Je veľmi ťažko uveriť tomu, že nová nemocnica na Rázsochách v bratislavskej mestskej časti Lamač má byť prevádzkovaná v roku 2023 po troch rokoch výstavby, keďže vieme, že nemocnicu začali stavať ešte v roku 1985 a viaceré vlády a ministri zdravotníctva ju za 33 rokov nevedeli dokončiť. Aj z tohto dôvodu je pochopiteľné, prečo sa ešte dnes ide rekonštruovať klinika úrazovej chirurgie na Kramároch, keďže je verejne známe, že činnosť nemocnice na Kramároch sa má postupne utlmiť. Nemocnica na Kramároch je totiž v takom dezolátnom stave, ktorý je nevyhovujúci nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov, a situáciu je potrebné zlepšiť do času, kým sa postaví nová nemocnica na Rázsochách.

Je búranie doterajšej stavby na Rázsochách opodstatnené?

Zdravotníci nemajú dôvod neveriť znaleckým posudkom od odborníkov, ktoré mali jasne preukázať, že súčasná stavba, či už ide o štruktúru skeletu, alebo základov, je nepoužiteľná z hľadiska súčasných konštrukcií. Nerozumieme však potom tomu, na čo štát dával ročne milióny eur na udržiavanie a konzerváciu takej rozostavanej stavby, z ktorej nielenže nebude funkčná nemocnica, ale ešte musíme zaplatiť za búranie celého komplexu. Štát údajne dodnes investoval do konzervácie a stráženia nemocnice 65 miliónov eur, pričom podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera jej zbúranie bude stáť ďalších 5 až 25 miliónov.

Vzhľadom na plánované otvorenie súkromnej nemocnice na Boroch, ako predpokladáte, že sa zabezpečí personál novej UNB?

Novú nemocnicu si zaslúžia nielen pacienti, ale aj zdravotnícki pracovníci vrátane sestier. Vítame, že budeme mať novú nemocnicu, otázka je, či v nej bude mať kto robiť a za akých podmienok. Zdá sa, že súkromná nemocnica bude stáť skôr ako štátna. Finančná skupina Penta totiž začiatkom januára tohto roka požiadala stavebný úrad bratislavskej mestskej časti Lamač o územné konanie na výstavbu novej súkromnej nemocnice za vyše 100 miliónov eur, ktorej začiatok výstavby je naplánovaný už na rok 2018 s prevádzkou v roku 2021. (ja)