Zdravotnícke noviny: Sestry chcú presné kompetencie aj vyššie platy

Pridané dňa: 16.11.2017

Sestry chcú presné kompetencie aj vyššie platy

(16.11.2017; Zdravotnícke noviny; č. 41, Titulná strana , s. 1,2; mt)

Zmeny

S novou pracovnou pozíciou sestra s pokročilou praxou by malo byť upravené aj odmeňovanie minimálne na úrovni priemernej mzdy

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa s ministerstvom zdravotníctva dohodla na prvých opatreniach, ktoré majú riešiť akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Ide o zmeny v kompetenciách, zriadenie novej pozície sestry s pokročilou praxou a zmena odborných špecializácií v ošetrovateľstve.

Komora žiada poriadok v kompetenciách, aby každá sestra jasne vedela, čo môže robiť a čo, naopak, nemusí. ,,Doterajšia prax bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, keď museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované," uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová. Ako príklad prekračovania kompetencií z doterajšej praxe uviedla vystavovanie receptov ambulantnými sestrami či vyberanie stehov u pacientov po operáciách.

Druhou požiadavkou je vytvorenie pozície sestra s pokročilou praxou. Podmienkou na zaradenie bude vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, špecializácia a 5-ročná prax v danom odbore. Tieto požiadavky spĺňa vyše 5 000 sestier. Neznamená to, že všetky budú potrebné pre túto prax. ,,Porovnávali sme systémy ošetrovateľstva v iných krajinách a zistili sme, že máme skutočne vzdelané sestry. Máme 16 % vysoko školsky vzdelaných sestier s druhým stupňom, máme 50 % špecialistiek.

Pokračovanie na strane 2

Dokončenie zo strany 1

Mnohé sestry nám hovorili, že majú špecializáciu, majú magisterské vzdelanie a robia to isté čo sestry so základným vzdelaním. Potenciál tu máme, len ho treba využiť," zdôrazňuje I. Lazorová.

Zmeny v špecializáciách

Tretím krokom je optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Zo súčasného počtu trinásť ostane osem špecializácií: 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 2. inštrumentovanie v operačnej sále, 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 4. ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 5. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 6. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 7. perfuziológia (metóda, ktorá sa využíva pri operácii srdca), 8. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (nová špecializácia). ,,V súčasnosti to v praxi vyzerá tak, že ak sestra špecialistka z intenzívnej starostlivosti o dospelých ide pracovať na ARO na úsek intenzívnej starostlivosti, nie je sestrou špecialistkou. A pritom študovala čiastočne rovnaký odbor. Ak sestraprejde z jedného oddelenia na druhé, tým, že získava novú špecializáciu, musí viac investovať do svojho vzdelania, lebo špecializačné programy sa musia platiť, musí do toho investovať aj svoju dovolenku, a nie vždy jej to zamestnávateľ umožní. Chceme, aby boli sestry univerzálnejšie, aby neprichádzali o príplatky za špecializáciu a aby ich zamestnávateľ mohol viac využiť a nemanipuloval s ich vzdelaním," hovorí o zmene špecializácií člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD.

Stanovený plat

Komora požaduje plat pre sestru s pokročilou praxou na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve. ,,Súhlas s vyhláškou o kompetenciách sme podmieňovali aj zadefinovaním odmeňovania pre jednotlivé kategórie sestier. Predbežný súhlas pána ministra je," dodala prezidentka komory Lazorová.

Odmenu pre sestru s pokročilou praxou na úrovni priemernej mzdy nepovažuje M. Laurinc za dostatočnú. ,,Sestra by mala mať mzdu vo výške 1,0-násobku priemernej mzdy a sestra s pokročilou praxou by mala mať viac - my si myslíme, že by mala mať minimálne 1,2-násobok. Vtedy by sme sa mohli dotknúť mzdy začínajúceho lekára. Veľký problém je v tom, že sestra sa nemôže dotknúť mzdy lekára. V tejto situácii nebojujeme o postavenie, kto je kto, ale bojujeme za to, že ak má sestra prax, vzdelanie a špecializáciu, prečo by sa nemohla platom dotknúť mzdy lekára, ktorý je absolvent po škole a ktorý po troch mesiacoch platovo stúpne v zmysle zákona. Nebránime sa zodpovednosti, ale nie je možné stále nad sestrami lámať bič, nepridať im na mzdách a stále im len nakladať."

Sestra verzus lekár

Komora tvrdí, že s odstupňovanými kompetenciami sestry nemajú v úmysle znevažovať prácu lekárov. O vážnych prípadoch bude stále rozhodovať lekár. ,,Lekárov nie je dostatok, sú zavalení prácou, sú často na operačných sálach, sedia nad dokumentáciou. Určite potrvá istý čas, kým si na to zvyknú," predpokladá Lazorová. Zo súkromných nemocníc majú signály, že chcú využiť sestry s pokročilou praxou od príjmu pacienta cez prechod cez oddelenie až po operačnú sálu. ,,Pooperačná starostlivosť bude v kompetencii sestry. Ak je komplikácia, budú volať lekára, ak nie, prepúšťacia správa bude v kompetencii sestry. Tým sa výrazne skrátia a zrýchlia procesy," uzatvára prezidentka komory. (mt)

---

NAVRHOVANÉ KOMPETENCIE SESTRY S POKROČILOU PRAXOU

viesť tím

predpisovať zdravotnícky materiál a lieky

plánovať stratégie

rozhodovať o starostlivosti

viesť študentov ošetrovateľstva

poskytovať vedenie a rady svojim kolegom

predpisovať dietetické potraviny a vystavovať recepty na vybrané lieky a základné druhy zdravotníckych pomôcok stabilizovaným chronickým pacientom na základe odporúčania lekára

---

Veľký problém je v tom, že sestra sa nemôže dotknúť mzdy lekára. Milan Laurinc, člen prezídia komory