Zdravotnícke noviny: Sestrám na budúci rok zdvihnú platy, no len niektorým

Pridané dňa: 07.12.2017

Sestrám na budúci rok zdvihnú platy, no len niektorým

(07.12.2017; Zdravotnícke noviny; č. 44, Titulná strana , s. 1,2; mt)

Legislatíva

Komora žiada od ministerstva zdravotníctva zvýšenie koeficientov pre všetky kategórie sestier

Parlament rokuje o zvýšení platov sestier. Zmena sa bude týkať len novej pozície sestier s pokročilou praxou. Základná zložka ich mzdy bude začínať na priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve.

Návrh na zvýšenie platov sestier s pokročilou praxou je súčasťou balíka 92 pozmeňovacích návrhov k zákonu o zdravotnej starostlivosti. Rast miezd sa týka sestier s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore a praxou v tomto odbore najmenej 5 rokov.

Ak poslanci návrh schvália, základná zložka mzdy týchto sestier bude s účinnosťou od 1. júla 2018 najmenej 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. ,,Sestry získavajú vyššie úrovne vzdelania, čím sa vytvára odborný potenciál na rozšírenie rozsahu výkonov praxe sestry podľa dosiahnutého vzdelania. Vytvorenie širších rozsahov praxe so sebou prináša aj zvýšenie zodpovednosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, čo by sa malo odzrkadliť v mzdovom ohodnotení sestry," uvádza sa v odôvodnení návrhu.

Člen zdravotníckeho výboru MUDr. Marek Krajčí (OĽaNO) ocenil zákonom garantovanú základnú mzdu na úrovni priemernej mzdy. ,,Aj keď ja si myslím, že by to mohlo byť aspoň na úrovni 1,1. V OECD je priemerná mzda sestry na úrovni 110 % priemernej mzdy.

Pokračovanie na strane 2

Dokončenie zo strany 1

Nedostatok sestier je aktuálne najväčším problémom slovenského zdravotníctva. Za posledných 15 rokov ubudlo v našom zdravotnom systéme asi 10-tisíc sestier. Dnes máme približne 6 sestier na 100 000 obyvateľov. Susedné Česko ich má napríklad 8,4," povedal.

Vyššie koeficienty pre všetkých

S aktuálnym návrhom nie je spokojná ani Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). ,,Je to iba 0,04% zvýšenie oproti sestre so špecializáciou, takže to bude slabá motivácie pre sestry s pokročilou praxou. Bude sa to týkať približne 4 000 - 5 000 sestier. Z dôvodu slabého ohodnotenia nám sestry odchádzajú a nové neprichádzajú, čo pociťujeme v rámci celého Slovenska. Máme katastrofálny nedostatok sestier, preto opakovane upozorňujeme a žiadame zvýšenie základných koeficientov pre odmeňovanie všetkých sestier a pôrodných asistentiek," reagovala prezidentka komory Mgr. Iveta Lazorová.

Podľa predstavy SKSaPA by sa mali zvýšiť všetky súčasné koeficienty a základná mzda pre sestru s pokročilou praxou by mala byť na úrovni 1,3-násobku priemernej mzdy. ,,Inak si neviem predstaviť, čo môže sestry motivovať, aby zostali v zdravotníctve, ak si v obchodnom reťazci zarobia 960 eur s rôznymi benefitmi za podstatne menej zodpovednosti a fyzickej námahy. Dňa 20. 4. 2017 sme poslali ministrovi zdravotníctva žiadosť o zvýšenie koeficientov pre všetky kategórie sestier, dodnes sme nedostali odpoveď, pričom ministerstvo sa stále tvári, ako sa nami komunikuje," dodala prezidentka komory.

Najprv kompetencie

Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že spolu s komorou pracovali na zmene kompetencií sestier. ,,Ministerstvo zdravotníctva zastáva názor, že v prvom kroku je potrebné definovať kompetencie sestier a následne vzniká priestor na diskusiu o náraste mzdového ohodnotenia tak, ako to bolo v prípade vyššie spomínaných sestier s pokročilou praxou," uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. (mt)

---

Bude to slabá motivácia pre sestry s pokročilou praxou. I. Lazorová

---

ČO ŽIADA SKSAPA?

Kategória / Koeficienty dnes / Požiadavka komory

Základná sestra / 0,81 / 1,00

Sestra s certifikátom / 0,85 / 1,10

Sestra so špecializáciou / 0,96 / 1,20

Sestra s pokročilou praxou / 1,00* / 1,30

*návrh od 1. 7. 2018