Zdravotnícke noviny: Je to práca, ktorú sestry vykonávali aj doteraz, takže nič navyše robiť nebudú

Pridané dňa: 27.07.2017

Je to práca, ktorú sestry vykonávali aj doteraz, takže nič navyše robiť nebudú

(27.07.2017; Zdravotnícke noviny; č. 28, Názory , s. 6; Mgr. Zuzana Haladová)

Názor

Európska komisia v roku 2012 vydala dokument eHealth Action Plan 2012- 2020 Innovative healthcare for the 21st century. Jedným z významov elektronickej zdravotnej dokumentácie je pri účinnom uplatnení presnejšie cielená, účinná a efektívna zdravotná starostlivosť, ktorá pomáha redukovať chyby a dĺžku hospitalizácie. Elektronický preukaz je jednoznačne benefitom pre pacienta a uľahčí prácu zdravotníckym pracovníkom. Z ekonomického hľadiska sa zredukujú zbytočné opakované vyšetrenia, ako aj traumatizovaniepacienta.

Elektronické zdravotníctvo funguje už v Dánsku, Holandsku, vo Fínsku a vo Veľkej Británii - tento portál je z hľadiska dôveryhodnosti jedným z najlepších na svete.

Jednoznačne benefitom

V novembri 2016 som sa v zastúpení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek zúčastnila na medzinárodnom kongrese ITAPA, v ktorom bol blok venovaný aj eHealthu. Aj na tomto podujatí boli prezentované výstupy, že systémy fungujúce v zahraničí sú jednoznačne benefitom pre pacienta aj odborníkov.

Sestry a pôrodné asistentky patria medzi regulované povolania. Jednou z úloh ošetrovateľstva je aj zabezpečenie kvality poskytovaných služieb. Z regulácie povolania vyplýva aj zodpovednosť za kvalitne poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť.

Osobne si myslím, že vydávanie elektronických preukazov je dostatočne medializované a pri vybavovaní by nemal byť väčší problém. Pozitívne hodnotím, že sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim v zdravotníckych zariadeniach preukazy zabezpečia personálne oddelenia. Podľa manuálu sú individuálne žiadosti potrebné len vo vybraných prípadoch.

Potrebná dokumentácia

Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou zdravotnej starostlivosti a poskytovanie sa realizuje metódou ošetrovateľského procesu. Po prepustení pacienta zo zdravotníckehozariadenia je potrebné pokračovať v zavedených intervenciách v komunitnej či inej následnej zdravotnej starostlivosti. Výkonom regulovaného povolania vyplýva sestrám aj zodpovednosť za kvalitne poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť, preto je potrebné zdokumentovanie v elektronickom zázname.

Je to práca, ktorú sestry vykonávali aj doteraz, takže nič navyše robiť nebudú. Samozrejme, za predpokladu, že po zavedení elektronického zdravotníctva v januári 2018 sa v zdravotníckych zariadeniach nebudú stretávať s problémom nedostatočného zabezpečenia počítačovej techniky na zdokumentovanie prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a inými technickými problémami.

Mgr. Zuzana Haladová

členka Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

----

Elektronické zdravotníctvo funguje už v Dánsku, Holandsku a vo Veľkej Británii.