Zdravotníci požadujú zapracovať pripomienky, pripustili nátlakové aktivity

Pridané dňa: 27.07.2015

VYHLÁSENIE

Stavovské a odborové organizácie požadujú zapracovať zásadné pripomienky, inak pôjdu do nátlakových aktivít

Bratislava 27. 7. 2015 – Návrh o spoločnom postupe odmeňovania zdravotníckych pracovníkov z dielne Ministerstva zdravotníctva SR je neprijateľný pre slovenských zdravotníkov. V prípade, že minister zdravotníctva Viliam Čislák v rozporovom konaní nebude akceptovať zásadné pripomienky stavovských a odborových organizácií, tí začnú pripravovať celoslovenské nátlakové aktivity. Zhodli sa na tom na najvyšší predstavitelia šiestich stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve na pracovnom stretnutí k návrhu novely zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách, ktoré organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave.

Šiesti predstavitelia stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve sa dohodli, že po rozporovom konaní k zákonu 578/2004 sa budú stretávať iba všetci spoločne.

Predstavitelia stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve trvajú na tom, že pôsobnosť novely zákona musí byť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov bez ohľadu na zriaďovateľa, teda ako pre štátnych tak aj pre neštátnych. Nová legislatíva musí odzrkadľovať rast miest na základe odpracovaných rokov praxe a taktiež sa opierať o koeficienty, ktoré niekoľkokrát predložili jednotlivé stavovské a odborové organizácie v zdravotníctve.

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Janka Strápková

 

Slovenská komora fyzioterapeutov, Eva Solčániová

 

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Ing. Marián Hudák, MPH

 

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Mgr. Anton Szalay

 

Odborové združenia SaPA, Elen Ondreáková