Zastupovali sme sestry na prestížnej medzinárodnej konferencii v Berlíne

Zastupovali sme sestry na prestížnej medzinárodnej konferencii v Berlíne

Pridané dňa: 23.03.2017


Slovenské sestry zastupovala viceprezidentka pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach PhDr. Iveta Drahoňová, členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Dagmar Richnáková a predsedníčka odbornej Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
Medzinárodnej konferencie sa zúčastnilo 65 delegátov z 23 krajín sveta. Prevažne to boli manažéri, riaditelia pracujúci v nemocniciach, pedagógovia z uznávaných univerzít. V rámci konferencie odznelo 11 prednášok, 2 workshopy a panelová diskusia. Obsah celého odborného podujatia a odborného programu sa niesol v duchu manažmentu týkajúceho sa sestier a ošetrovateľskej praxe.
Úvodné slová konferencie patrili Iris Meyenburg – Altwarg, prezidentke European Nurse Directors Association ( ENDA ) – Nemecko, ktorá prítomných srdečne privítala a popriala úspešný priebeh rokovania. Medzi významných speakerov patril Noel Scanlon, executive Director of Nursing County Durham and Darlington NHS Foundation Trust - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý svojim príspevkom poukázal na zvýšený odliv sestier z krajiny a na zvýšenú potrebu registrovaných sestier. Predstavil Centrum národného systému zdravotníctva vo Veľkej Británii, ktorý sa podielala na zvýšení úrovne zdravotnej starostlivosti. Zdôraznil dôležitosť silného marketingu, funkčnosti regrutačných náborových centier, zlepšenie jazykovej vybavenosti a motivácie sestier a dobrovoľníkov v oblasti zdravotníctva.
Edwin Cabigao z Centra Pointe Learning Institute – USA sa vo svojom príspevku zaoberal mentorstvom. Informoval prítomných o kvalitne vypracovanom mentorskom programe a jeho implementácii do praxe. V súčasnosti majú v systéme okolo 350 mentorov. Poukázal, že mentorstvo je kľúčom ako udržať sestry v systéme.
Ďalej odznela prednáška o procese zapojenia sestier do systému zdravotnej starostlivosti, o zavedení elektronickej dokumentácie, video prezentácia o stratégiách na zvýšenie odolnosti sestier ( stres, vzťahy, prostredie...) v ošetrovateľskej praxi, o vývoji, podpore vodcovstva a vodcovských schopnostiach, profesionálnom vzdelávaní sestier, o premene zdravotnej starostlivosti pomocou IT technológií, jej úspešnej implementácii, o ošetrovateľstve založenom na dôkazoch – výskume.
Na konferencii boli predstavené softvéry a aplikácie, ktoré umožňujú plánovať domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zároveň príklady ich úspešnej implementácie do praxe.
V panelovej diskusii 4 predstavitelia, Luc Rosseel – Belgicko, Kaat Siebens – Belgicko, John James Power – Veľká Británia, Helene B.H.Wiliams – Dánsko, diskutovali o manažmente ošetrovateľskej starostlivosti, o nástrojoch, ktoré by dopomohli zvýšiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, o hľadaní stratégií, ktoré by boli efektívne a prínosné pre ošetrovateľstvo a napokon o možnostiach a benefitoch, ktoré by posilnili počet sestier v systéme starostlivosti v krajinách. Do diskusie sa zapájali aj ostatní zúčastnení delegáti.
V rámci workshopu mali zúčastnení delegáti vypísať a vyzdvihnúť pozitíva a negatíva interakcií pacient- sestra, sestra – kolega, zamestnávateľ – sestra, migrácia – sestra.
Na záver konferencie prezidentka európskej asociácie riaditeľov ošetrovateľstva (ENDA) Iris Meyenburg- Altwarg vyslovila veľkú radosť z účasti všetkých delegátov krajín a ich kreatívnu diskusiu k rôznym zaujímavým témam a vyslovila poďakovanie všetkým participantom podujatia. Vyslovila túžbu realizovať tradičné stretnutia tohto charakteru a pozvala zúčastnených na konferenciu, ktorá sa bude konať v októbri 2017 v Opatiji (Chorvátsko) a na konferenciu, ktorá sa bude konať vo februári 2018 v Barcelone (Španielsko) pod názvom 3nd Annual Global Nursing Management Conference.


PhDr. Iveta Drahoňová, dipl.s. – viceprezidentka pre sestry pracujúce
v zdravotníckych zariadeniach
PhDr. Dagmar Richnáková – členka Rady SKSaPA
Mgr. Martina Dubovcová, PhD. – predsedníčka odbornej Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii