Vzdelávanie v odbore sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Pridané dňa: 20.01.2016

vzdelávacia inštitúcia: SZU Bratislava katedra FOaZOŠ
teoretická časť plánovaná v mesiaci oktober : 10 pracovných dní
praktická časť - školiace miesto podľa súhlasu dekanátu - 5 pracovných dní
vedúca školiacej akcie: PhDr. Yveta Béressová OCS DFNsP Limbova č.1 83340 Bratislava
prihlásiť je možné sa do 30.3.2016
info študijné oddelenie SZU štud. referentka Lubica Macáková email: lubica.macakova@szu.sk
konferencia - plánovaná na november 2016 aj s voľbami do výboru odbornej sekcie

PhDr. Yveta Béressová, predseda Odbornej sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách OCS